אזור אלונים בתקופת התנ"ך וסיפור כרם נבות

אזור אלונים בתקופת התנ"ך וסיפור כרם נבות

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד מערך לימוד שהוכן בשומר החדש, העוסק בסיפורו של אזור אלונים ועמק יזרעאל בתקופת התנ"ך. דף הלימוד מתמקד בסיפור כרם נבות היזרעאלי, דרך מושג השררה והקשר שלו לימינו. אחאב, מלך ישראל, חשק בכרמו של נבות וניהל עמו משא ומתן. נבות סירב למכור את נחלת אבותיו ואחאב שב לביתו בכעס רב. בשלב זה השתלבה בסיפור המלכה איזבל, והעלילה קיבלה גוון פלילי. בסופו של דבר, אליהו הנביא התערב, חשף את המזימה ואף חילק עונשים. אולם, למרות הופעתו של אליהו, לא כל המעורבים בפרשה באו על עונשם. היחיד שהואשם באופן חד-משמעי היה אחאב, הדמות הפחות אסרטיבית ודומיננטית בפשע. היכן הצדק? ומדוע אין הלימה בין החטא לעונש?