כפר עציון

כפר עציון הוא קיבוץ דתי בגוש עציון, שנפל במלחמת השחרור ושב ועלה על הקרקע לאחר מלחמת ששת הימים.
הישוב הוקם כחלק מארבעה ישובים שקמו להגנה על ירושלים מדרום. ב 29.11.47 נותק גוש עציון מירושלים ע"י מתקפת הערבים, והוא נותרו ללא הספקה. שיירות הובילו אליו אוכל, תרופות ונשק. חלקן, כמו שיירת הל"ה, לא הגיעו ליעדן. כשגברו הקרבות פונו הילדים ורוב הנשים מהמקום.

יום לפני קום המדינה נפל כפר עציון ומגיניו נטבחו לאחר כניעתם. 242 איש נפלו בקרבות ההגנה על הגוש, מתוכם 21 נשים. מגיני הקיבוצים האחרים נשבו ונשלחו לירדן.