תל חברון – ארכיאולוגיה

תל חברון – ארכיאולוגיה

זהו מחקרו של ד"ר דוד בן שלמה, עמית חוקר באוניברסיטת אריאל, שחשף בשנת 2014 עיר יהודית בחברון מהמאה הראשונה לספירה. במקום התגלו מקוואות ציבוריות, מערכת ניקוז עירונית, ותעשיית שמן זית ויין. במחקר זה מתוארת העיר מימי הקמתה בתקופת הברונזה. הוא מתאר את החפירות הראשונות בתל, ומתמקד בממצאים מהחפירות האחרונות החל מ 2014. החפירה זו התגלתה חומה גדולה מתקופת הברונזה התיכונה. התגלה גם רובע מגורים מימי בית שני ובו בריכה גדולה, ומתקנים ליצור שמן ויין, ותעשיית כלי חרס. ההתיישבות במקום השתמרה עד המרד הגדול, בו נשרפה ונהרסה העיר.