פעילות בנושא זכרון לאומי (נפוליאון והיהודים)

פעילות בנושא זכרון לאומי (נפוליאון והיהודים)

בעמוד זה ניתן למצוא קובץ הדרכה לפעילות בנושא זיכרון לאומי- נפוליאון והיהודים, בצירוף שאלות לדיון ונקודות למחשבה.

הפעילות לקוחה מתוך חוברת ההדרכה של מסע ישראלי.