פעילות בנושא ארץ ישראל כבית העם היהודי (אהבת מולדת מהי?)

פעילות בנושא ארץ ישראל כבית העם היהודי (אהבת מולדת מהי?)

בעמוד זה ניתן למצוא קובץ הדרכה בנושא א"י כבית לעם היהודי- אהבת מולדת מהי, בצירוף קטע מתוך 'ששת ימי המלחמה' ושאלות לדיון.

הפעילות לקוחה מתוך חוברת ההדרכה של מסע ישראלי