"הר הבית בידינו!" כפי שנשמע ברשת הקשר

"הר הבית בידינו!" כפי שנשמע ברשת הקשר

"הר הבית בידינו! הר הבית בידינו! כאן תלמיד, הר הבית בידינו, עבור." כך אמר מוטה גור, מפקד חטיבה 55, בקול נרגש כשנכבש הר הבית. בהמשך ההקלטה מרשת הקשר מה 7.6.67 שומעים:
"קיבלנו, כל הכבוד"
"חדל, חדל, כל הכוחות – חדל! תחנת תלמיד כל הכוחות חדל אש, עבור."
את הקולות האלה שידר הקול ישראל רפאל אמיר, אז כתב נודד של התחנה. את רשמיו מהיום הגורלי ההוא תוכלו לקרוא כאן.

פקודת הפריצה לעיר מפי מוטה גור:
"מפקדי הגדודים, אנחנו יושבים על הרכס הצופה אל העיר העתיקה, ועוד מעט אנחנו עומדים להכנס אליה. העיר העתיקה של ירושלים, שמאז כל הדורות חולמים עליה ושואפים אליה. אנחנו נהיה הראשונים להכנס אליה. הטנקים של איתן מתקדמים משמאל ויכנסו דרך שער האריות. לנוע לנוע אל השער. מסדר סיום יהיה על הרחבה למעלה. עד כאן."