תפקידם של ניצולי השואה במלחמת העצמאות

תפקידם של ניצולי השואה במלחמת העצמאות

זהו מאמרה של פרופ' חנה יבלונקה מתוך אתר "יזכור", המספר על מקומם החיוני של ניצולי השואה במלחמת העצמאות. "כשני שלישים מהלוחמים היו עולים חדשים, מרביתם ניצולי אירופה." היא כותבת. פרופ' יבלונקה מצטטת את נחום שדמי, מי שהיה מפקד ההגנה באירופה, המספר על הרצון העז של הניצולים להתגייס: יכול אני לציין את ההתלהבות העצומה שהקיפה את כל הפליטים אחרי ההחלטה [על חלוקת ארץ ישראל]… בבואי לשם פנתה אלי משלחת בשאלה אם אפשר להתגייס לשורות ההגנה ולצאת להלחם בכנופיות, ובאופן ספונטני פרץ רצון הפליטים במחנות ובקבוצים להיות שותפים למאבק הישוב…"

אך למרות גבורתם הרבה והתגייסותם המידית, לוחמים אלה, שרבים מהם נפלו במלחמת, נותרו מחוץ לאתוס הציוני, ובמשך שנים רבות אף לא זכו לאנדרטה שתסמל את גבורתם. יבלונקה מצביעה על ההבדל העקרוני בין הליכת היהודים למשרפות לבין הליכה זו אל הקרב.
אך יבלונקה לא רק מעלה על נס את גבורת הניצול הנלחם, אלא גם מספרת על הבעיות המהותיות בגיוסם: הליכתם לקרב ללא אימון או ידע, סיפורים על לוחמים שנפלו עם רובים נצורים, ואימונים באמצעות מתורגמן ליידיש.

THE WAR OF INDEPENDENCE. IN THE PHOTO, A GROUP OF HAGANA MEMBERS TRAINING IN AN IDF RECEPTION CAMP.
מלחמת העצמאות. בצילום, חברי ארגון ההגנה מתאמנים במטווח בבסיס קליטה של צה"ל.

השארת תגובה