הרובע היהודי – הרובע ההירודיאני והבית השרוף

הרובע היהודי – הרובע ההירודיאני והבית השרוף

בעמוד זה ניתן למצוא קובץ הסבר ורקע על הרובע ההרודיאני והבית השרוף, כחלק מאפשרות לסיור ברובע היהודי.


בבית השרוף צופים בסרט הממחיש את הפילוג הנורא בין קבוצות שונות בירושלים ערב החורבן.

הסיור ברובע ההרודייני ממחיש את העושר של שכבות מסוימות בעם בעיקר של הכהנים שחיו בעיר העליונה של ירושלים.

ברובע ההרודייני נשמר תחריט קיר ובו מנורה שבעת קנים. זו אחת מבין שתי המנורות שעוצבו בזמן ביהמ״ק כך שיתכן והן מתארות את מנורת המקדש (הבעיה ששתי המנורות שונות אחת מהשניה). המנורה השנייה היא המנורה המופיעה בשער טיטוס.

בסיור באתרים אלה ניתן להעלות מספר נקודות:

  • אחדות העם ככוח. מציאת המשותף בין כולנו.
  • הזיקה לציון ולארץ ישראל המתבטאת המתעצמת לאחר החורבן, בגלות.
  • משמעות המנורה כסמל לאור וחכמה, תרבות ויצירה לאומית. שער טיטוס מבטא את חורבנה של
  • ירושלים ושם מופיעה המנורה – מה זה אומר לנו היום?
  • המנורה כסמל המדינה – האם זהו סמל מחייב? מה משמעותו היום?

נושאים להדרכה

נושא 1 הקדמה על ימי הבית השני ומורכבותם החברתית והתרבותית.

א. ירושלים בשיא תפארתה, הורדוס בונה את המתחם המקודש ״הר הבית״ – ״מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין יפה מימיו״, כך תיארו חכמים את המבנה והרחבה הענקית שמסביבו.

רצוי לשאול פלקט המתאר את הר הבית בכניסה לאתר.

ב. ״בית חרב החרבת, בית שרוף שרפת… ״ – החברה בירושלים של בית שני מפולגת למפלגות שונות. הכהונה היא השכבה העשירה ביותר חיה בעיר העליונה של ירושלים (הרובע ההרודייני).

בעיר התחתית של ירושלים גרה דלת העם. צמיחת מפלגת הקנאים על רקע הקיטוב ושיתוף הפעולה בין המעמד הגבוה לשלטון הרומאי.

הרומאים הופכים את קיסריה לעיר הבירה, ירושלים מאבדת את מעמדה הכלכלי.

המרד ברומאים והויכוח על דרכי הפעולה – הבלגה מול פגיעה ברומאים.

נושא 2 עליה לרגל

א. מעמדה של העליה לרגל, על משמעותה הלאומית חברתית המאחדת את העם סביב אירוע מרכזי.  האם יכול להיות איחוד שהוא לא רק איחוד פיזי של כל העם?

ב. סולידריות – ההבחנה בשערים בין האנשים ״הרגילים״ העולים לבין אנשים שמסיבות שונות (אבלים,חולים וכדו׳) לא יכולים להיות,כרגע, חלק מהחברה. ההבחנה לא נועדה לביישם אלא כדי להבחין בהם ולנחם אותם ולעודדם.

נושא 3 החורבן

א. הסיבות לחורבן, מדוע חשוב לנו היום להתעסק עם חורבן שהתרחש לפני 2000 שנה?

ב. משמעות הקשר בין רמה מוסרית לבין הזכות לשבת בארצנו.

ג. ירושלים כסמל לזיכרון ציון בגלות. הקשר בין ציונות לציון. מהי ציון?