הרובע היהודי -מרכז דוידסון

הרובע היהודי -מרכז דוידסון

בעמוד זה ניתן למצוא קובץ רקע והסבר למתווה סיור במרכז דוידסון, כחלק מאפשרות לסיור ברובע היהודי.


לקראת סוף תעלת הניקוז עוברים דרך בור מים ומיד לאחריו נחשפים יסודותיו הצפוניים של הכותל המערבי. כאשר עולים אל פני הרחוב נחשף בפנינו אותו רחוב המתחיל בבריכת השילוח וממשיך אל מנהרות הכותל. הרחוב הזה הוא הרחוב המרכזי בירושלים של ימי הבית השני. לאורכו של הרחוב חנויות היוצאות מהכותל המערבי עצמו, בחנויות נמכרו ככל הנראה תשמישי קדושה לעולי הרגלים בדרכם לירושלים, צרכי קרבנות ומן הסתם אוכל מוכן לרווחת האורחים בירושלים. עוד ממצא מיוחד הינו שולחני – חלפן כספים – change הממיר בין שני סוגי מטבעות. מטבע רומאי עם דיוקן הקיסר ומטבע ללא דיוקן הקיסר וזאת על מנת לאפשר כניסה להר הבית ללא צלמי עבודה זרה על המטבעות.

מעל הרחוב עוברת קשת רובינזון, המחלף הראשון בירושלים. כאשר עולים במעלה הרחוב מבריכת השילוח בדרום עולים על גשר שפונה ימינה ועובר מעל הרחוב אל תוך הר הבית.

במבט על הרחוב ניתן להבחין בריצוף השבור לכל אורכו ובפרט בנקודה אחת בה השבר עמוק ביותר. מבט לצפונו של הרחוב יעזור להבין מדוע. בחלק הצפוני ניתן לראות ערימת אבני כותל אשר הופלו על ידי הרומאים מראשו של הר הבית אל הרחוב, כאשר הופלו האבנים הן שברו מעט את ריצוף הרחוב. כחלק ממפעל ההריסה הוציאו הרומאים את אבן הראשה של קשת רובינזון ובכך נפלה כל הקשת לנקודה אחת אשר תחתיה נוצא השבר העמוק ביותר בריצוף.

אחת האבנים הבולטות שהופלה על ידי חיילי הלגיון הרומאי היא האבן בפינה הדרום-מערבית ועליה הכתובת ״לבית התקיע להב/כ..״ שמשמעותה כנראה להבדיל או להבטיל או להכריז על כניסת השבת.

בסמוך לקשת רוביזון עמד מבנה גדול ובו מספר רב של מקוואות ששימשו את אילו שלא טבלו בבריכת השילוח למטה.

כך מצטיירת תמונת מצב שלמה של ימי הבית השני בירושלים. עולי הרגל טובלים ונטהרים, קונים את קרבם, ממירים את מטבעותיהם ונכנסים להר הבית. על מנת להיכנס לבית המקדש עליהם להקיף את כל הר הבית. (נספח ט׳) כולם פונים מימין לבד מאבל, חתן, מנודה ומי שאיבד אבדה המקיפים משמאל. כאשר אחד שהולך כדרך העולם רואה מישהו שמגיע מולו הוא מתעניין בסיבה בה פנה לצד השני ומנחם אותו, משמח אותו, מברר אם שמע על האבדה ומאחל לו שיוחזר חזרה לקהילה.

שאלות
  • איזה הווי חברתי ירושלים מייצגת לפי הסיפור הזה?
  • לפי מה ששמענו על חורבן ירושלים – האם זה היה המצב בירושלים בסוף ימי הבית השני?
  • איך הייתם מבינים את חכמים שאומרים לטיטוס ״בית חרוב החרבת״ בהקשר זה?
  • דיברנו מקודם על חורבן בית המקדש הראשון והסיבות אליו – מהן הסיבות העולות לחורבן בית
  • המקדש השני? יש קשר? יש שוני? האם הלקח נלמד?