הכותל הקטן

הכותל הקטן

בעמוד זה ניתן למצוא מסמך מידע קצר על 'הכותל הקטן', הלקוח מתוך הספר 'כל אחד ממקומו- המדריך ליהדות מעשית'.

מלבד הרבה המוכרת, ישנם חלקים נוספים מהכותל הנגישים לציבור, הנמצאים הן במנהרות הכותל והן בתעלת הניקוז שנחשפה מתחת לרחוב ההרודיאני כחלק מחפירות עיר דוד. אתר תפילה מקובל וותיק יותר הוא הכותל הקטן – פיסה פחות מוכרת של הכותל הנמצאת בין בתי הרובע המוסלמי. המקום שקט הרבה יותר מרחבת הכותל, ולכן הוא אולי מתאים יותר כפינה לתפילה אישית ולהתייחדות. לפני שנחשפו מנהרות הכותל היה הכותל הקטן המקום הקרוב ביותר לחלקים החשובים של בית המקדש, אליו ניתן היה להגיע ולהתפלל. חלקים אלו (הכותל הקטן, מנהרות הכותל) הנם חלק מהכותל לכל דבר ועניין מבחינת חשיבותם הדתית, אולם מכיוון שהיו קבורים או מוסתרים במשך שנים רבות, הם חסרים את הממד ההיסטורי של המקום שבו התפללו דורות רבים.