יחידת תנ"ך

יחידת תנ"ך

״בהשפעת סיפורי התנ״ך נתווסף ממד חדש לטיוליי בהר התבור, המוכר לי למן היום שבו פקחתי בראשונה את עיניי. אמנם, דבר לא ניטל מממשותו… בטפסי על גבו או בגלשי מעליו היו קמות לעיניי עלילות דבורה וברק בן-אבינועם; כאן, הייתי אומר לעצמי, ניצבו בשעתו עשרת אלפים איש, בני נפתלי ובני זבולון. בטיילי לאורכו של הקישון עלה על הלב סיפור סיסרא ויעל אשת הקיני… השיטוט על הגלבוע או בקרבתו העלה לעיני את חייהם, הוד גבורתם ומותם של שאול ויהונתן, וכמו להשלמת התמונה הטראגית, הרי מחלון ביתי ממש יכולתי לראות את הכפר הערבי עין-דור ולפני: שאול המלך, העצוב והאהוב עלי מכל מלכי ישראל… הנופים שתיארתי אותם היו נופי ילדותי, פשוטים ומוכרים היטב – בחוג העין, במגע-רגל ובהישג-יד, אולם תחת רשמן של העלילות הקשורות בהם, הם כמו יצאו מידי פשוטם.

יגאל אלון, 1918 – 1980, מפקד הפלמ״ח, מראשי תנועת העבודה, ראש ממשלת ישראל בפועל, חבר כנסת ושר בממשלות ישראל מהממשלה ה-10 ועד הממשלה ה-17

נקודות לדיון
  • עד כמה קשור התנ"ך לסיפור של העם בארץ ? ומה משמעותו ?
  • מה הקשר שלי לתנ״ך )מלבד לימודים לבגרות)?  האם לתנ״ך יש מה ללמד אותי?
  • ארץ ישראל מכונה גם ״ארץ התנ״ך״. האם עובדה זו משפיעה על חיינו כאן?
  • האם הקשר שלי לארץ מושפע מכך שכאן התרחשו סיפורי התנ״ך?
  • האם התנ״ך הוא משהו ״חי״ עבורי?