אתכם ובזכותכם זכינו בפרס ירושלים, בקטגוריית ציונות!

גאים ושמחים על הזכייה בפרס ירושלים בקטגוריית חינוך לציונות. תודה לכל מאות אלפי המשתתפים, תלמידים, חיילים וסטודנטים מהתפוצות, מורים, מחנכים שותפים לדרך ומאות מדריכי מסע ישראלי הצועדים איתנו כבר עשור בשבילי העשייה החינוכית ציונית.

 

מר אורי כהן, מנכ"ל מסע ישראלי מקבל את פרס ירושלים לחינוך לציונות