אנדרטת מגילת האש- שאלות לדיון

אנדרטת מגילת האש- שאלות לדיון

בעמוד זה ניתן למצוא את רשימת השאלות לדיון כחלק מהסיור באנדרטת מגילת האש. שאלות אלו לקוחות מתוך מערך ההדרכה העוסק במשמעותה של האנדרטה כמייצגת את ההיסטוריה של עם ישראל, בדגש על המעבר משואה לתקומה.

הצעה לפעילות בציורים הלקוחים מן האנדרטה

  • עם איזה ציור/ים אני מזדהה ומדוע?
  • האם כל הציורים יוצרים יחד סיפור משותף?
  • האם יש מוטיבים המחברים בין הציורים?
  • של מי הסיפור הזה? האם יש לו משמעות עבורי?
  • האם הסיפור הזה מייצר מכנה משותף בין כולם? האם הוא מורגש?
  • מה הקשר שלנו לסיפור הזה? האם אנו חלק ממנו?
  • האם כל חלקי העם חלק מהסיפור הזה? האם זה מספיק כדי להפוך עם לעם?
  • האם יש דברים נוספים שהופכים אותנו לעם, למעט סיפורים משותפים וזיכרון עבר משותף?