ברכת הכהנים מכתף הינום ירושלים- שאלות לדיון

ברכת הכהנים מכתף הינום ירושלים- שאלות לדיון

בעמוד זה ניתן למצוא את רשימת השאלות לדיון כחלק מהצפייה במיצג ברכת הכוהנים מכתף הינום ירושלים שבמוזיאון ארצות המקרא. שאלות אלו לקוחות מתוך מערך ההדרכה של הביקור במוזיאון.

ברכת הכהנים 

  • מה משמעות העובדה שאת השפה שבה נכתבה הברכה (עברית מקראית) אנו מבינים גם היום?
  • מה משמעות השפה בתרבות שלנו?
  • האם ממצא חשוב זה והברכה הכתובה בו הנם חלק מ-״סל התרבות שלנו״?