היכל הספר ומוזיאון ישראל- שאלות לדיון

היכל הספר ומוזיאון ישראל- שאלות לדיון

בעמוד זה ניתן למצוא את רשימת השאלות לדיון כחלק מהסיור במוזיאון ישראל והיכל הספר. שאלות אלו לקוחות מתוך מערך ההדרכה העוסק באתרים אלו ומרכזיותם מבחינה היסטורית ותרבותית.

היכל הספר

  • מדוע היה כ״כ חשוב לבן גוריון להשקיע מעל מיליון דולר ברכישת המגילות הגנוזות? למה ההשקעה הזאת?
  • האם יש משמעות לכך שהן נחשפו דווקא ערב הקמת המדינה?
  • מה משמעות התנ״ך בשבילנו, "עם הספר"?
  • מדוע הוקם היכל הספר ליד הכנסת? האם זה מכוון או כי היה פנוי?