חרבת עתרי- שאלות לדיון

חרבת עתרי- שאלות לדיון

בעמוד זה ניתן למצוא את רשימת השאלות לדיון כחלק מהסיור בחרבת עתרי. שאלות אלו לקוחות מתוך מערך ההדרכה העוסק במרד בר כוכבא ומשמעותו הדתית והלאומית.

מרד בר כוכבא

  • למה הרומאים גזרו דווקא על דברים אלו – שבת, מילה, הסמכת רבנים? מה יש בהם ש״מפחיד את הרומאים״?
  • מה אני עושים למען ההמשכיות של העם שלי?  מהם הדברים שמייחדים כיום את העם היהודי?
  • על מה אנחנו נלחמים כיום- הביטחון הפיזי? על מה אני הייתי נלחם באופן אישי?
  • מה חשוב לי בצד הרוחני מספיק כדי שלא אכנע בפני גזירות?
  • האם בכלל נכון / מותר להלחם על דברים כאלה?
  • מה עם ״קידוש החיים״? האם לא עדיף לקיים את הגזירות האלה ולהישאר בחיים?
  • האם כיום יש 'רוח' של עם?