להדריך בתל שוכה

להדריך בתל שוכה
חדוה שנדרוביץ, מתוך אתר פיקיויקי

הוצאת "תבונות" של מכללת הרצוג הוציאה מסמך זה בכדי לעזור למדריכים מתחילים או למי שאינו מדריך ורוצה להדריך בתל שוכה. במאמר מתואר הרקע ההיסטורי של התל (המסופר בספר שמואל א) ו"מטרתו להציע מספר רעיונות ומספר שיטות להדרכה בעמק האלה.
רעיונות אחדים באים להעשיר את הצד הלימודי של ההדרכה, אחרים נועדים לחבב את ההדרכה המקראית על הקבוצה. נוסף לכך, יציג המאמר בפני הקורא התלבטויות שונות שעשויות לעלות בהדרכה בעמק האלה ויציע פתרונות אפשריים לדילמות אלה."