מסלול סטף- שאלות לדיון

מסלול סטף- שאלות לדיון

בעמוד זה ניתן למצוא את רשימת השאלות לדיון כחלק מהסיור בסטף. שאלות אלו לקוחות מתוך מערך ההדרכה למסלול הסטף והחלק העוסק ספציפית בחקלאות של תקופת המקרא והרלבנטיות שלה לתרבות של עם ישראל בימינו.

חקלאות בהר ותרבותו של עם

  • האם גם כיום אנו מרגישים כי העם היושב בארץ קשור באופן משמעותי לחקלאות ולמשמעויות העונתיות שלה?
  • האם אנו מרגישים את אותו חיבור לאדמה שהרגישו החקלאים הישראליים בתקופות הקדומות?
  • האם הקשר שלנו כעם לתנ"ך רלבנטי לימינו? האם הוא חלק מהשפה התרבותית כיום?
  • האם ההגדרה שניתנה לעם ישראל ע"י המוסלמים- 'עם הספר', רלבנטית לדעתם? אם לא, מה מאפיין את העם כיום?