מסלול שכה-עיתרי- שאלות לדיון

מסלול שכה-עיתרי- שאלות לדיון

בעמוד זה ניתן למצוא את רשימת השאלות לדיון כחלק מהסיור במסלול שכה-עיתרי. שאלות אלו לקוחות מתוך מערך ההדרכה העוסק בקרב דוד מול גוליית.

מה משמעות הקרב והניצחון של דוד?

  • מה יש לנו ב״תרמיל״ הלאומי שלנו?
  • האם אנו נאמנים לעצמיות שלנו ולעולם הערכים שלנו כעם?
  • האם כיום אנו יכולים לראות 'רוח' של העם? האם קיימת 'רוח' כלשהי אשר כל העם היהודי שייך אליה?האם כיום ניתן להיאבק על דבר מסוים בשם כל העם?