פארק איילון- שאלות לדיון

פארק איילון- שאלות לדיון

בעמוד זה ניתן למצוא את רשימת השאלות לדיון כחלק מהסיור בפארק איילון. שאלות אלו לקוחות מתוך מערך ההדרכה העוסק באמאוס וסיפורו של המקום בהיבט תרבותי.

מה עלינו לעשות כדי לשמר את רוחנו?

להסתגר? או שמא לרדת אל בית המרחץ ולהסתכן בשכיחת התרבות והמהות?

ניתן לדון גם בעניין חומרת המאבקים התרבותיים ומה הסכנה בזליגה לתרבות זרה.

מאבק תרבותי מול פולשים שונים לארץ, אשר הביאו איתם תרבות אחרת, הוא מאבק של עם על חיו הרוחניים והתרבותיים בארצו.

האם עם זקוק לתרבות אחידה ומשותפת לכל חלקי העם? האם כיום יש תרבות משותפת לכל חלקי העם?