מרכז דוידסון- שאלות לדיון

מרכז דוידסון- שאלות לדיון

בעמוד זה ניתן למצוא את רשימת השאלות לדיון כחלק מהסיור במרכז דוידסון והביקור ברובע היהודי. השאלות לקוחות מתוך מערך ההדרכה העוסק במרכז דוידסון ומתמקד ברקע לתקופת בית המקדש השני ומצב העם היהודי בתקופה זו.

ימי בית שני וחורבן הבית- שאלות לדיון:

  • איזה הוואי חברתי ירושלים מייצגת לפי הסיפור על ירושלים בימי הבית (שמופיע במערך ההדרכה)?
  • לפי מה ששמענו על חורבן ירושלים – האם זה היה המצב בירושלים בסוף ימי הבית השני?
  • איך הייתם מבינים את חכמים שאומרים לטיטוס ״בית חרוב החרבת״ בהקשר זה?
  • דיברנו מקודם על חורבן בית המקדש הראשון והסיבות אליו – מהן הסיבות העולות לחורבן בית המקדש השני? האם יש קשר? האם יש שוני? האם הלקח נלמד?