מציאת כתובת הקדשה לאדריאנוס קיסר בירושלים – ומשמעותה

כתבה קצרה (2:30 דקות) מהערוץ הראשון על מציאת כתובת הקדשה לקיסר אדריאנוס, הקיסר שהביס את בר כוכבא, באזור שער שכם בירושלים. זהו למעשה חציה השני של כתובת אבן שחציה הראשון נמצא כבר לפני 100 שנה אך רק עכשיו עם מציאת החצי השני ניתן לתארך את הכתובת לשנת 130 לספירה הנוצרית.

במאמר הזה של אורי חסון מעתון הארץ, מוסבר מה כתוב על הכתובת הזאת, אך חשוב יותר – מה המשמעות הארכאולוגית של הכתובת – יש מחלוקת במחקר האם אדריאנוס הקים את ירושלים כעיר הלניסטית 'איליה קפיטולינה' בתגובה למרד או שהמרד פרץ בין השאר בתגובה לפעולות של אדריאנוס בירושלים. כתובת זו משנת 130 לספירה מחזקת את הסברה השניה, שכן כבר בשנת 130, שנתיים לפחות לפני פרוץ המרד, היה ביקור של אדריאנוס בירושלים שהצדיק כתובת כל כך מרשימה. יחד עם זאת ברור שעדיין לא קראו בשלב זה לירושלים 'איליה קפיטולינה' מה שאומר שאולי את שם העיר נתן אדריאנוס לאחר המרד כחלק מהענישה ליהודים, כפי שהחליף את שם הפרובינציה לפרובינציה סוריה פלישתאה במקום פרובינציה יהודה.

על הכתובת בויקיפדיה