סיור ותצפית מתל עזקה

סרטון (4 דקות) של מכללת הרצוג על תל עזקה – בעיקר העלייה לתל ותצפית ממנו, תוך התייחסות לסיפור דוד וגוליית.

מהתצפית נראים תל צפית המזוהה כגת פלשתים – עירו של אכיש, וגוליית הפלשתי.
ולצד מזרח עמק האלה ותל שכה, ובמרחק הרי חברון.

בסיום הסרטון הוראות הגעה.