קינת דוד הר הקללה והר שאול

קינת דוד הר הקללה והר שאול

קינת דוד היא תגובתו של דוד למשמע מות שאול ויהונתן. בעיניו של דוד שניהם היו גיבורים גדולים, משיח ה' וחברו הטוב ביותר. בקינה מחליט דוד לקלקל את הר הגלבוע שבו נהרגו שאול ויהונתן שלא ירד בו יותר גשם. אכן כך היה הדבר ובמשך שנים רבות לא ירד בהר הגלבוע גשם מה שהעניק לו את שמו הראשון הר הקללה, שמאוחר יותר התפתח והפך לשם הר שאול.

לעיון בקינת דוד