תחילת מפלתו של שאול והמעלה באוב

תחילת מפלתו של שאול והמעלה באוב

שמואל א פרק כ"ח נפתח עם מותו של הנביא שמואל והתקבצות פלישתים סביב ישראל. שני אלו יחדיו מערערים את שאול שנשאר לבדו לגמרי עד היסוד. ה' סר משאול ולכן לא הצליח לתקשר עמו לא בחלום לא באורים ולא בנביאים. שאול שבזמן הזה הפך כבר להיות נואש וחושש לחייו וממלכתו בוחר לקבץ את ממלכתו בגלבוע. שם שאול מחליט להתחזות לפשוט עם וללכת למעלה באוב אשר ממנה יבקש להעלות את שמואל כדי להתייעץ איתו בדבר המלחמה הקרבה. הדברים ששומע שאול העייף מפיו של שמואל מזעזעים אותו עד כדי קריסה בה נאלצים עבדיו ומעלת האוב לכפות עליו אכילה ומנוחה.

לקריאה של הפרק המלא בתנ"ך מנוקד שמואל א פרק כ"ח