כפר עציון

כפר עציון
  • כפר עציון הוא קיבוץ דתי בגוש עציון.
  • ההתיישבות בגוש עציון החלה עם היישוב "מגדל עדר" אשר הוקם בשנת 1927 על אדמות גוש עציון (כיום צומת גוש עציון).
  • היישוב ננטש בשנת 1929 עקב מאורעות תרפ"ט.
  • בשנת 1935 נקנו אדמות גוש עציון ע"י חברת "אל ההר" שבראשה עמד שמואל צבי הולצמן אשר עיברת את שמו ל"עציון". החלו עבודות אדמה באזור כדי להכשיר לבניית יישוב. שנה לאחר מכן, במסגרת המרד הערבי (מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט) החלו ערביי האזור להתנכל ליישוב היהודי, והוא ננטש.
  • בין השנים 1943-1947 הוקמו 4 קיבוצים בגוש עציון. שלושה קיבוצים דתיים (כפר עציון, ראש צורים ומשואות יצחק) ואחד חילוני של גרעין השומר הצעיר (רבדים).
  • בשנת 1947, ערב מלחמת העצמאות, ערביי האזור נלחמים ביהודים ומטרתם הייתה לנתק את גוש היישובים מירושלים.
  • ב- ד' אייר תש"ח יום אחד לפני הכרזת המדינה נפל כפר עציון ולוחמיו. נהרגו 242 אנשים, מתוכם 21 נשים.
  • ב-27 בספטמבר 1967 חזרו אל גוש עציון והוקמו בו הקיבוצים שנחרבו ועוד יישובים בסביבתם (מוא"ז גוש עציון).