מדוע נחרב בית המקדש השני?

מדוע נחרב בית המקדש השני?

במאמרי חז"ל נאמר שבית ראשון חרב בגלל שלוש עבירות שעליהן נאמר יהרג ובל יעבור, ובית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם.

במאמר שכתב יגיל הנקין, באתר 'מידה', הוא פורס משנה סדורה ובה מקורות נוספים המופיעים בתלמוד, ושם מופיעות סיבות אחרות לחורבנה של ירושלים. בסקירה של מקורות מהתלמוד, מבין יגיל הנקין שהבעיה היתה שבירושלים חיה חברה קורסת. זו היתה חברה שלא ניהלה את עצמה. מה זה אומר?  כל הנורמות, הכללים והחינוך נעלמו כלא היו בסוף ימי בית המקדש השני. מעל הכל, הייתה הנהגה שלא מסוגלת להביא לפתרון בעיות בתוך העם אלא פנתה בכל דבר החוצה – אל הרומאים. והרומאים? הם שמחו מאד להכנס למקום שנתנו להם בו דריסת רגל ולקחו כל מה שיכלו לקחת מאותו מקום.

ברגע שזאת הייתה המציאות בתוך ירושלים, אז הכל באמת הפך לשנאת חינם- שלא הייתה הסיבה לחורבן,  אלא תוצאה. הכל נעשה לחינם  ולא מתוך אהבה, משום שדבר לא יעזור לחברה חסרת ערכים שאינה לוקחת אחריות על עצמה.

צילום:ד"ר אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיויקי