שנאת חינם- סוף ימי בית שני

בסרטון זה מבית היוצר של מכון מגלי"ם (6:50) אנחנו מתוודעים לשנאה הגדולה שהיתה בין תושביה של העיר ירושלים. השנאה היוקדת היתה בין העשירים והעניים, בין אנשי העיר התחתונה ובין אנשי העיר העליונה. בין פשוטי העם ובין שכבת האליטה, הכהנים (ששחזור בתיהם נראה בסרטון הזה). כל השנאה הזאת הביאה בסופו של דבר לחורבנה של העיר ירושלים.