פעילות בנושא זכרון לאומי (ירושלים בתהלים)

פעילות בנושא זכרון לאומי (ירושלים בתהלים)

בעמוד זה ניתן למצוא קובץ הדרכה לפעילות בנושא זיכרון לאומי- ירושלים בתהלים, בצירוף שאלות לדיון, מילות המזמור 'על נהרות בבל' והשיר 'ג'רוזלם' של הדג בעברית, כמו גם מילות השיר by the rivers of babylon באנגלית.

הפעילות לקוחה מתוך חוברת ההדרכה של מסע ישראלי