פעילות בנושא ארץ ישראל כבית לעם היהודי ('האומה נשאה את הארץ')

פעילות בנושא ארץ ישראל כבית לעם היהודי ('האומה נשאה את הארץ')

בעמוד זה ניתן למצוא מערך הדרכה לפעילות בנושא ארץ ישראל כבית לעם היהודי- 'האומה נשאה את הארץ', בצירוף הקטע ושאלות לדיון.

הפעילות לקוחה מתוך חוברת ההדרכה של מסע ישראלי