שני אליהו

שני אליהו

השיר "שני אליהו" מספר את סיפורם של שני עולי הגרדום אליהו חכים ואליהו בן צורי, שהתנקשו בלורד מוין, השר לענייני המזרח התיכון בממשלת בריטניה, שגר בקהיר. שני המתנקשים ירו בלורד מוין בעת שהיה במכוניתו והרגוהו. הם נתפסו בעת הימלטם, הועמדו לדין והוצאו להורג בקהיר, ב 22.3.1945, כשהם שרים את "התקווה".

אליהו בית צורי אמר במשפטו: "אלפים מבני עמי טבעו בים של דם ודמעות. אך רב החובל הבריטי לא אסף אותם על אנייתו. הבריטי עמד על הסיפון והסתכל בשוויון נפש כיצד בני עמי טובעים. ואם אחדים מהם הצליחו להגיע לחופי המולדת, הוא – הבריטי – דחף אותם חזרה הימה שיטבעו וירדו לתהומות… ולנו, היושבים במולדת, הרואים כל זאת, לא נשאר אלא – להיכנע או ללחום. החלטנו להילחם."

במשפטו אמר חכים: "החוק צריך להתבסס על הצדק. הוא מטיל חובות על האזרחים, אולם הוא גם מעניק להם זכויות. אם לא, אם החוק איננו מתבסס על הצדק, אין כל יסוד שיכבדוהו. חברי ואני חונכנו ברוח התנ"ך שלנו, המצווה: לא תרצח. אולם לא היה כל אמצעי אחר כדי להשפיע שיכבדו את זכויותינו, שזילזלו בהן. לכן החלטנו לפעול ועשינו זאת בשם הצדק העליון. כיום אומרים לנו לענות על האשמה של רצח הלורד מוין. אנו מאשימים את הלורד מוין ואת הממשלה שהוא ייצג ברצח מאות ואלפים מאחינו ואחיותינו. אנו מאשימים אותם בגזילת מולדתנו ושוד רכושנו. היכן החוק שלפיו צריך לשפוט אותם על פשעיהם? אל מי יכולנו לפנות כדי להשיג צדק? חוק זה עדיין איננו רשום בשום ספר חוקים, אך הוא כתוב בלבנו. על כן אנוסים היינו לקחת את הצדק לידינו. באיזו זכות מבקש מאיתנו העולם שלום? האם בשם ההתחסדות הצבועה, בשם העמידה על דם בני עמנו, בשם החרפה, או בשם העבדות שהטילו עלינו? איי ספר הדינים, שיפרט את הסעיפים האלה בחוקיו? לכן ביקשתי בראשית הדיונים שענייננו יובא בפני בית דין בינלאומי, שרק לו הזכות לשפוט על הצדק העליון שהפעילנו. בשם צדק זה, העליון והיחידי, אני מבקש מכם לזכותנו בדינכם."

מילים – ישראל ואריה אלדד, לחן – שמעון כהן.

על שני אליהו יספר זה השיר
אליהו בית צורי, אליהו חכים
שב-כ' בחשון תש"ה בקהיר
בחייו של לורד מוין, השר, מתנקשים.

מיליון חמישי כבר עלה בעשן
אך השר הבריטי למזרח התיכון
שואל יהודי שנשלח מכבשן:
"איפה אשים המיליון האחרון?"

אליהו אליהו, מעשה בשני אליהו
אליהו אליהו, ששמם כמו אלי וכמו י-ה הוא

שחמחם האחד ורעהו בהיר
בעומק מחתרת כורתים הם הברית
ובכדור של עופרת נושאים לקהיר
מיהודה במצור – תשובה עברית

אל העיר ההומה נמלטים על נפשם
על הגשר נפגע בצלעו האחד
השני חש אליו לעצור את הדם
ושניהם נתפסים ועומדים למשפט.

אליהו, אליהו…

כבר הוכן הגרדום, גם עונד צווארם
ולבושם חליפת שק אדום וברזל
ורועם באולם בית הדין דברם
זה דברם של לוחמי חירות ישראל.

היפה מלבוש זה השק האדום
אליהו חכים לתלין כה הגיד
אליהו בית צורי ממרום הגרדום
שר "התקווה" ומחייך אל העתיד.

אליהו, אליהו…