יפה נוף – רבי יהודה הלוי

שיר זה הוקלט כחלק מדיסק שלם שהקליטה אתי אנקרי של שירי רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי חי לפני כאלף שנה בספרד, ונכסף לציון בכל מאודו. שיר זה הוא דוגמא אחת המביעה כיסופים אלו. אנקרי מתחילה לשיר לאחר כ 45 שניות.

יפֵה נוף משוש תֵבֵל קריה למלך רב לךָ נכספה נפשי מפאתֵי מערב

המון רחמי נכמר כי אזכרה קֶדֶם כבודֵך אשר גָלָה ונוֵך אשר חרב

ומי יתנני על כנפי נשרים עד ארוֶה בדמעתי אפרֵך ויתעָרָב

דרשתיך ואם מלכֵך אין בך ואם במקום צרי גלעדֵך נחש שרף וגם עקרב

הלֹא את אבניך אחונן ואֶשקֵם וטעם רגביך לפי מדבש יֶערב