מסלול עזקה–קסטל- שאלות לדיון

מסלול עזקה–קסטל- שאלות לדיון

בעמוד זה ניתן למצוא את רשימת השאלות לדיון כחלק מהסיור במסלול עזקה-קסטל. שאלות אלו לקוחות מתוך מערך ההדרכה העוסק בקרב על הקסטל והדרך לירושלים במלחמת השחרור.

קסטל

  • מה הופך נער בן 16 ללוחם המוסר נפשו למען חיי העם בארץ?
  • מה הופך עולה שאינו מבין בנשק ובכלל אינו מכיר את השפה ללוחם בהרי ירושלים?
  • האם אני מרגיש את הרוח הזו גם היום?
  • האם היום יש עוד שדות שלמענם ניתן וכדאי למסור את נפשנו?

המאבק על הדרך לירושלים

  • מה החוט המקשר בין לוחמי יהודה המכבי ללוחמי חטיבת הראל?
  • האם מאבקים אלו קשורים לחיים שלי בארץ? אם כן, איך?
  • למה מרכזים כל כך הרבה כוחות במלחמה על ירושלים?
  • למה כשמחליטים לעבור ממגננה למתקפה מתחילים עם מבצע נחשון – פריצת הדרך לירושלים? מה חשוב בה כל כך?