מוזיאון אסירי המחתרות- שאלות לדיון

מוזיאון אסירי המחתרות- שאלות לדיון

בעמוד זה ניתן למצוא את רשימת השאלות לדיון כחלק מהסיור במוזיאון אסירי המחתרות. השאלות לקוחות מתוך מערך ההדרכה העוסק במוזיאון ומתמקד בתקופת המנדט ומקומן של המחתרות השונות במאבק לעצמאות ישראל.

המחתרות- שאלות לדיון:

  • מה המניע של אנשי המחתרות? מה חסר להם תחת שלטון בריטי?
  • מדוע החלוקה למחתרות השונות? מה היו המשמעויות של המאבקים בינהם?
  • מה מחבר את פיינשטיין האשכנזי ובראזני הספרדי?  מה המשותף להם?