צוואתו הרוחנית של גואל הקרקעות יהושע חנקין והשראתו מסיפור דוד וגוליית.

הרצאה של עדנה זיידמן, בת משפחתו של יהושע חנקין המתארת את מסירותו לעניין גאולת הקרקעות בארץ ישראל כחלק מהמפעל הציוני.חנקין ראה את רכישת הקרקעות בארץ ישראל עבור העם היהודי כייעודו בחיים כפי שהוא כותב בצוואתו:

"לפני שישים שנה ומעלה נתגלה לי ייעודי בחיים מטעם ההשגחה העליונה: גאולת הארץ לעמנו הכמה לה. מאד דבקתי בייעודי זה, ובכל רמ"ח איברי חתרתי לקראת הגשמתו בעודי בחיים. נתתי את ליבי לגאולת שטחים שוממים נרחבים, שאפתי לגדולות ובמועט לא הסתפקתי, אבל גם לא בזתי לקטנות. אך רבים היו המכשולים בדרכי מהחוץ וגם מבפנים. תמיד היה עלי לשחות נגד הזרם וכל זה – כשהמלאכה כל כך מרובה, הזמן כה קצר, וגם הכלים חסרים."

בסיום הצוואה הוא מתאר את ההשראה שהוא שאב מסיפור דוד וגוליית –

"ולנוער שלנו ברצוני לאמר : האמנתי בכוחו של היחיד לפלס דרכים חדשות לרבים ומערכת דוד וגוליית שמשה לי תמיד דוגמה ועידוד. במקום שהיום נמצא יחיד, יבואו מחר עשרות ומחרתיים אלפים ורבבות. בעולם אשר בו אור וחושך משמשים בערבוביה, לא נוכל להשיג את הצדק אצל אחרים, אם בעצמנו לא נלך בדרכי צדק ויושר. אסור לנו לסמוך על חסדי אחרים ולפיכך מחובתנו הקדושה לשמור בעצמנו על כבודנו ורכושנו. אם נתגבר על עצמנו – נוכל גם למתנגדנו. החולשה ורפיון הידיים תמיד היו בעוכרינו. עלינו לדעת, כי רק על ידי התמדה עקשנית ובאמונה בלי מצרים בצדקת רעיונינו הנשגב נשיג את גאולתנו השלמה במולדתנו היקרה והמתפתחת" (צוואת י. חנקין 1944)."

דקה 2:10 עד 3:40 התחלת תיאור דמותו של חנקין וראשית צוואתו המתחילה במלים "אל עמי היושב בציון"

דקה 4:15 סיפור התחלת דרכו כגואל קרקעות.

דקה 7:08 עד 8:40 תיאור פעילותו, חזונו כולל הגלייתו לטורקיה בזמן מלחמת העולם הראשונה.

דקה 9:23 – הצוואה וההשראה מסיפור דוד וגוליית.