בנייך מרחוק (על העליה מאתיופיה)

העליה מאתיופיה החלה טיפין טיפין בשנות השבעים ונמשכה במבצעים גדולים בשנות השמונים והתשעים. בתחילה, נאלצו היהודים ללכת חודשים במדבר הסודני, ורבים לא שרדו את המסע. בהר הרצל הוקם אתר הנצחה לאלפי יהודים אלו.
העליה מאתיופיה הביעה יותר מכל את הרצון להעלות יהודים מכל מקום בעולם, במאמצים כבירים.

בנייך מרחוק

מילים: מן המקורות
לחן: נעמי שמר,
ביצוע – להקת הנח"ל

קומי אורי כי בא אורך, וכבוד האל עלייך זרח
קומי אורי כי בא אורך, וכבוד האל עלייך זרח
בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה
ואז תראי ונהרת, תראי ונהרת
ופחד ורחב לבבך

מי אלה כעב תעופנה? וכיונים אל ארובותיהן?
להביא בנייך מרחוק, להביא בנייך מרחוק.

ופתחו שערייך תמיד, יומם ולילה לא ייסגרו
ופתחו שערייך תמיד, ושמתיך לגאון עולם

מי אלה כעב תעופנה…

בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך תאמנה
ואז תראי ונהרת, תראי ונהרת
ופחד ורחב לבבך

לחבוש לנשברי לב
לחבוש לנשברי לב
ולקרוא לשבויים דרור

מי אלה כעב תעופנה…