תעוד צוות הצוללת דקר בשבוע הראשון של ההפלגה ארצה ינואר 1968.

כתבתם של ערן סיקורל ואייל שחר על התיעוד הנדיר של כתב  קול ישראל ערן שורר, כשהפליג עם צוות הצוללת דקר בששת הימים הראשונים של הפלגתה ארצה, שבוע לפני טביעתה. שורר עזב את הצוללת כשעגנה בגיברלטר ובידיו ההקלטה הנדירה. לאחר שטבעה הצוללת הבין שורר איזה אוצר נשאר בידיו והוציא על כך ספר בשם 'ששה ימים בדקר'.
בכתבה מראיינים את קרובי המשפחה של הלוחמים כשהם מקשיבים לראשונה להקלטות.

ההקלטה היא הזכרון האחרון מהלוחמים שטבעו בעת שהצוללת הפליגה מנמל פורטסמות באנגליה בדרכה לחיפה. ההקלטה משקפת את אורח החיים וההווי בצוללת, וניתן להתרשם באופן בלתי אמצעי מטון הדיבור, ההומור והשפה המיוחדת של לוחמים בחיל הים בשנות ה60. את ההקלטה מסיים קידוש יום השישי שנעשה על ידי אחד מאנשי הצוות.

לשמיעת ההקלטה המלאה (57 דקות)

בהקלטות שיחות רבות עם מפקדי הצוללת, אנשי צוות, הטבח, הרס"ר. הקלטה של ביצוע תרגיל התקפה ועוד.
בדקה 36:12 הקלטה של שיר הצוללת שנכתב על ידי קצין המכונות סרן רן שמעון ז"ל ומבוצע על ידי הלוחמים.

תיעוד מרגש ומצמרר.