היכל שלמה- חורבנו של בית המקדש הראשון

היכל שלמה- חורבנו של בית המקדש הראשון

בית המקדש הראשון, נבנה על פי המסורת היהודית בתקופת מלכות שלמה (מאה שמינית לפני הספירה).
הוא עמד במשך 400 שנה ושימש לפולחנו של העם היהודי לאלוהיו, עד שנחרב במאה הרביעית לפני הספירה, על ידי העומד בראש האימפריה הבבלית, נבוכדנצר.

בית המקדש התייתם ממאמיניו שגורשו מארץ אבותם, אוצרותיו נבזזו ומבנהו קרס. יצירתו המופלאה של ה'חכם באדם', קרסה לתהומות הנשייה. או לפחות כך היה ניתן להניח שיקרה. אך לא כך קרה.

חורבן בית המקדש הפך לסמל. כמיהה חיה בלבבות מאמיניו. זיכרון מתמיד להשלכות ההרסניות של רקבון מוסרי חברתי. בית המקדש הראשון פעם בעורקיהם של בני ישראל, עד שלא היה מנוס מבניית בית מקדש שני כ-70 שנה לאחר חורבנו של הראשון, חרף העובדה כי לא דמה בעושרו להיכל המפואר של שלמה המלך.
יתרה מכך, גם לאחר חורבנו של בית המקדש השני והיציאה לגלות שנמשכה 2000 שנה (ולא 70 כמו הגלות שקדמה לה), לוח השנה היהודי מציין את חורבן בית המקדש הראשון במנהגי אבלות ותענית. מדוע בעצם?

אחת הסיבות האפשריות היא העובדה כי בית המקדש הראשון פעל חי ושקק פעילות בזמן ריבונות יהודית בארץ ישראל. הוא היה לחלק אינהרנטי מקריית השלטון. הייתה זו עת בה ממלכות יהודה וישראל שלטו באדמות האבות, חלשו על פני המרחבים אליהם אנו קשורים בחבלים של זיכרון היסטורי. מציאות שלא חזרה על עצמה באופן הזה, במשך למעלה מ2000 שנה.
את בית המקדש השני הרחיב באופן משמעותי כך שידמה לקודמו, הורדוס, צאצא למשפחה אדומית שהושם על כס הנהגת היהודים- על ידי הקיסר הרומי, הבדל של שמיים וארץ מדמותו של שלמה הנשקפת לנו מדפי התנ"ך. הורדוס הפך את בית המקדש להיכל של פאר ועושר שהיה למקום הפולחן הגדול ביותר בעולם העתיק. אך ככזה עמד על תילו במשך 90 שנה בלבד. בית המקדש השני היה בבחינת החזרת עטרה ליושנה, בעוד שהראשון היה יצירה ארכיטקונית חדשנית ומקורית לזמנה. לא רק זאת אלא שבית המקדש הראשון, היווה את מקום הפולחן הלגיטימי היחיד לעבודת האל, בעוד שבתקופת 'בית שני' נבנו בתי כנסת בכל רחבי בארץ, ושם ניתן היה לקיים פולחן בנוסף לבית המקדש (אליו הגיעו רק בשלושת הרגלים), כמו כן חסר הוא את ארון הברית (בו על פי המסורת היהודית היו שמורים לוחות הברית), וחסרו כרובי הזהב ששמרו עליו.

בית המקדש הראשון חרב כאמור לפני כ-2500 שנה, אך זכרו ונוכחות היעדרו, מוסיפים להתקיים ולפעם בנו כעם יהודי.

 

*** התמונה באדיבות אילנה שקולניק מתוך פיקיוויקי- מאגר התמונות של ישראל

 

בבקשה, דרג פוסט זה: