המגילות הגנוזות- המגילות המקראיות

המגילות הגנוזות- המגילות המקראיות

תוכן זה מציג את סיכום מאמרו של פרופ' עמנואל טוב, פרופסור אמריטוס בחוג למקרא באוניברסיטה העברית,שפורסם באתר דעת שמתמקד במגילות המקראיות של ים המלח- השייכות לאסופת המגילות הגנוזות שנמצאו בשנת 1947 במערות קומראן, ומהוות את כתבי היד היהודים העתיקים יותר שנמצאו עד היום. חלק מהמגילות כאמור הינן העתקים של התנ"ך או מגילות דוגמת מגיל אסתר וספר נחמיה (ומכאן שמן- המגילות המקראיות), חלקן טקסטים המפרשים את דברי הנביאים וחלקן מתארים את תפיסתם עולמם של מי שכתבו אותם- עדת היחד (שכיום נוטים להעריך כי מדובר בכת האיסיים). המספרים הם מפעימים- כ-200 מגילות מקראיות ועוד כ-800 שרידי מגילות מקראיות שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות שנעשו במרוצת השנים בכל האזור סביב לקומראן.

לטענתו של טוב, משמעותן האדירה של המגילות המקראיות, הוא בעדות הנחרצת שהן משמשות על אופן מסירת התנ"ך מדור לדור, אותו יכלו החוקרים רק להעריך עד לשנת 1947. המידע יקר הערך מגיע אלינו בחלק מהמקרים (כמו למשל בשתי מגילות של ספר דניאל) ככמה עשורים בודדים לאחר כתיבת הספרים המקוריים. זה לא נתפס כמעט! למגילות המקראיות היה מעמד מיוחד עבור כותביהם ואוצריהם: הן נשמרו במערה אחת (מערה מספר 4) יחדיו, וכמעט לכל מגילה מקורית היו מגילות המפרשות אותה, מתפלפלות בתכניה.
טוב מפרט על מספר העותקים שנשתמרו מכל אחד מספרי המקרא, כאשר לדידו דבר זה מצביע על העדפותיהם של קוראיו. כך למשל ישנם 27 עותקים לספר דברים (כאשר חיבורים שונים נכתבו ברוח ספר דברים), ו-21 עותקים לספר ישעיה (נשתמרו שרידים של שלושה פירושים לספר זה) וגם ספר תהילים זכה למספר עותקים מכובד (36), שלושת הספרים האלה הם גם המצוטטים ביותר בתוך כתבי היחד- המכונים 'הכתבים הכיתתים' על שום תיאורם את חיי הכתות המקומיות.

טוב מרחיב על סוגי המגילות השונות הנבדלות מזו מזו במאפיינים רבים (כגון כתיב, צורות לשוניות, ואף שונות תכנית הנגזרת מזמן ומיקום כתיבתן- טבריה לעומת ירושלים וכו') היוצרות מעין 'משפחות מגילות'- כאלו הדומות לנוסח השומרוני של התורה, כאלו  הדומות לנוסח המסורה או לתרגומי התנ"ך ליוונית. ובכך מבטא אוצר המגילות המקראיות את היופי והמגוון של המושג '70 פנים לתורה'. לדבריו של טוב: "הרבגוניות של מגילות המקרא שנמצאו בקומראן מראה כי במאות האחרונות שלפנה"ס היו בנמצא בארץ-ישראל עותקים רבים ושונים של המקרא… בקווים כלליים משקף כנראה האוסף מקומראן את המצב בארץ-ישראל כולה".

 

 

*** התמונה באדיבות צבי טיבריוס קלר, מתוך פיקיוויקי- מאגר התמונות של ישראל

 

בבקשה, דרג פוסט זה: