מסע סנחריב- תבליט לכיש

בשנת 701 לפנה"ס עולה סנחריב מלך אשור על ממלכת יהודה. בדרך הוא כובש ערים רבות וגם את העיר לכיש, העיר השניה בחשיבותה.

לאחר שחזר סנחריב לארצו, בנה תבליט על קירות ארמונו בו הוא מתאר את המלחמה נגד העיר לכיש. הוא מתאר את מבנה הצבא על שלל חיילותיו- מהקשתים, והיורים את אבני הקלע, אילי הניגוח והמלחמה – וגם את המלחמה הפסיכולוגית אותה מפעיל סנחריב כנגד אנשי לכיש בדמותם של אנשים המוקעים אל מול החומה. גם עינויים קשים מתוארים בתבליט זה בדמות חיילים הלוקחים מן השבויים ופושטים את עורם מעליהם בעודם בחיים.

התבליט עצמו נמצא באנגליה אולם במוזיאון ישראל נמצא העתק של התבליט בגודל אמיתי. מכון מגלי"ם יצר את הסרטון הזה הממחיש את הקרב על העיר לכיש.