ניתוק עם ישראל מארצו על ידי הבבלים- חורבן בית ראשון

בסרטון הזה (7:39) מציג מכון מגלי"ם את סיפור גלות בבל בצורה הראויה ביותר.

הסרט מספר את סיפור עלייתה של האימפריה הבבלית, ואת מערכות היחסים של אחרוני מלכי יהודה, יהויקים וצדקיהו עם האימפריה. סרט זה יעזור להמחיש לך את המתחולל בתוך העיר באותם הימים הקשים של שנת 586 לפנה"ס.