מצדה- האם מותר לעשות כאנשי מצדה או לא?

מצדה- האם מותר לעשות כאנשי מצדה או לא?

הרב לוי יצחק רבינוביץ במאמרו, מתווכח עם מאמרו של הרב גורן (הפניה בגוף המאמר) שכתב שמותר לעשות כמעשה אנשי מצדה, ומעשה גבורתם הוא מותר על פי ההלכה הנוהגת בימינו.

הרב רבינוביץ לא מקבל את הדברים הללו. הוא מוכיח שהקנאים שיישבו במצדה היו בקצה השני של העולם הרוחני מאשר בית הילל. בעוד בית הילל מקדשים את החיים ורק שלוש מצוות הם בגדר יהרג ואל יעבור- עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, הרי שהקנאים למדו שגם על עבדות מוסרים את הנפש משום שהאלוהים אומר עלינו שאנו עבדיו ולא עבדים לאחרים.

אם כן, ההלכה שעל פיה נהגו הקנאים היא לא ההלכה המקובלת על ישראל, אלא ההלכה כפי שנהגו הקנאים ואין שום משום להתיר מעשה גבורה כמעשיהם של אנשי מצדה.

צילום: Godot13, מתוך אתר פיקיויקי