גלות אשור – עשרת השבטים האבודים

גלות אשור – עשרת השבטים האבודים

כשאנו באים לעסוק בשאלת גלות אשור, הגלות בו עזבו את הארץ ונעלמו עשרת השבטים, תמיד צצה השאלה- אז איפה השבטים הללו נמצאים.

במאמר ארוך, שנכתב ע"י חיים גיוזלי ותורגם על ידי דנה פס פרינס באתר בית התפוצות, יש ניסיון לרכז את הידוע על עשרת השבטי או המסורות / שמועות על גורלן. בעמוד זה נביא בקצרה את עיקרי הדברים.

  • ימי קדם – בנפול ממלכת ישראל, עם כיבושה בשנת 721 לפנה"ס על ידי האימפריה האשורית, התושבים גורשו לאזורים אחרים באימפריה. חלק מעשרת השבטים נטמעו בעמים אחרים וחלקם התמזגו עם שבט יהודה ובנימין. מאז נוצרו מיתוסים רבים בנושא מיקומם של עשרת השבטים והשערות אם יבוא יום ויתאחדו שוב עם עם ישראל, כפי שצאצאי שבט יהודה ובנימין חזרו לארץ לאחר כיבוש ממלכתם על ידי בבל.
  • ימי הביניים – מיתוסים ואמונה שמציאת עשרת השבטים תבשר את בוא המשיח וימי הגאולה, הביאו לחיפושים של יהודים ושל נוצרים אחר עשרת השבטים.
  • העת החדשה – החל מהמאה ה- 16, בעקבות עליית הקבלה והמיסטיקה היהודית, כמו גם תגליות גיאוגרפיות שאיפשרו קשר בין אירופה לבין ארצות חדשות, עוררו סקרנות והובילו לחיפושים חדשים אחר עשרת השבטים. מסעות אלו הובילו לטווית אגדות ולאנשים שטענו ששבטים שונים באדמות החדשות (אמריקה ואפריקה) הם חלק מעשרת השבטים. החיפוש לא נגמר והוא ממשיך עד ימינו, כשהחל מהמאה ה- 19 קהילות יהודיות ברחבי העולם השקיעו משאבים בחיפוש עשרת השבטים.

קיימות קהילות ברחבי העולם, בעלי מסורת פנים קהילתית ארוכת שנים, שתועדו נוהגות מנהגים יהודיים, ללא התורה שבע"פ. חוקרים אינם יודעים לומר אם הדבר מעיד על היותם צאצאי עשרת השבטים או שספגו מנהגים מיהודים ונוצרים שעברו באיזורם במהלך ההיסטוריה.

הדוגמא המובהקת ביותר למסורת פנימית בתוך קהילה היא יהדות אתיופיה- קהילת "ביתא ישראל", שייחסה עצמה לאורך ההיסטוריה כצאצא של שבט דן. בשנת 1973 הכיר הרב עובדיה יוסף, הרב הראשי הספרדי דאז, ביהדותם של קהילת יהדות אתיופיה וטען בתוקף שהם צאצאי שבט דן האבוד.

באתר בית התפוצות יש גם הפניה למאמרים רבים נוספים על המסורות השונות בדבר מיקומם של עשרת השבטים.

 

 

צילום:ד"ר אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיויקי