כתר ארם-צובא בהיכל הספר

כתר ארם-צובא בהיכל הספר

בעמוד זה ניתן למצוא מידע תמציתי לגבי ספר כתר ארם צובא, הרקע לכתיבתו ומקומו החשוב בהיסטוריה היהודית.

כתר ארם-צובא

לפני כאלף שנים נכתב בטבריה אחד הספרים החשובים בעולם – העותק המושלם, המהימן והמדויק ביותר של התנ״ך זהו ״כתר ארם צובא״.זהו כתב יד של ספר התנ״ך אשר נכתב ע״פ נוסח המסורה ומהווה עד היום את מקור ההטעמה והפיסוק של התנ״ך. הכתר נכתב בטבריה ע״י אהרון בן אשר.

אהרון בן אשר ומשפחתו עסקו במלאכת שימור והטמעת ההטעמה והניסוח של דברי המקרא. לכתב היד, המיוחד הזה, לא היה מנוח והוא עבר גלגולים רבים באלף שנים האחרונות – מטבריה לירושלים, שם הוא נבזז ע״י הצלבנים ולאחר שנפדה בידי יהודים הוא הוברח לקהיר. שם, בקהיר במאה ה-12, הרמב״ם הסתמך על הכתר בכתיבת ״משנה תורה״ )ספר הלכות) וכך הוא כתב:

״וספר שסמכנו עליו בדברים אלו הוא הספר הידוע במצרים שהוא כולל 24 ספרים שהיה בירושלים מכמה שנים להגיה ממנו הספרים ועליו הכל היו סומכים לפי שהגיהו בן אשר ודקדק בו שנים הרבה והגיהו שנים רבות״

במחצית השנייה של המאה ה-14 היגר נכד נינו של הרמב״ם מקהיר לחלב אשר בסוריה והביא עימו את ה״כתר״. מאז ועד 1947 הכתר שהה בבית כנסת בחלב. בעקבות החלטת האו״ם על הקמת מדינת ישראל פרצו פרעות בחלב ומאז אבדו עקבותיו. שרדיו אשר נשמרו ע״י אנשים שונים הובאו לארץ והוענקו לנשיא המדינה השני – יצחק בן צבי.

יהודים יוצאי חלב בכל העולם עדין מחזיקים חלקי קלף של הכתר ומידי שנה מתגלים עוד ועוד חלקי הכתר. חשיבותו של הכתר היא בעיקר בכך שהוא מהווה את המקור הקדום ביותר למסורה, אשר על פיה אנו יודעים כיצד להגות ולהטעים מילים ומשפטים בתנ״ך.

המידע לקוח מתוך חוברת ההדרכה של מסע ישראלי.