שיבת ציון- ימי עזרא ונחמיה

הסרטון שלפניך (4:55) מאתר 929 מספר על ימי עזרא ונחמיה. עזרא ונחמיה הם שני אנשים שעולים במהלך מאה השנים הראשונות של שיבת ציון. עזרא עולה כמה עשרות שנים לאחר בנין בית המקדש ונחמיה כמה עשרות שנים לאחר עזרא.

בסרטון תגלו על מצבם של שבי ציון בראשית ימי עלייתם לארץ, על מצבם החומרי והרוחני כפי שמצאו אותם עזרא ונחמיה ומה עשו הללו לטובת העם.