המרד הגדול והממצאים בשטח

בסרטון זה מבית היוצר של מכון מגלי"ם (15:32) אנחנו לומדים על המרד הגדול. המרד הגדול הוא אותו המרד שהחל בשנת 66 לספירה ונמשך עד שנת 73 בחורבנה של מצדה. את ירושלים החריבו הרומאים בקיץ שנת 70 לספירה.

כאן נתחכה אחרי אספסינוס וטיטוס בנו, בעזרת השרידים שנשארו מאחור. ניחשף לחפירה של החומה השלישית, לסימני השריפה שנותרו מהחורבן ונמצאו במוזיאון הרובע ההרודיאני ובבית השרוף הנמצאים ברובע היהודי וגם בתעלת הניקוז שתחת הרחוב מימי הבית השני.